SKBF

Vad gör förbundet?

 

Förbundets uppgift är att tillvarata Dina och Dina klubbkamraters intressen i båtlivsfrågor gentemot till exempel kommuner, landsting, försäkringsbolag, riksdag och regering med flera.

Uppdragsgivare är 27 båtklubbar i Södermanland, de flesta av naturliga skäl längs Södermanlandskusten.

En viktig uppgift för förbundet är också att vara en länk mellan klubbarna. Genom att tillhandahålla aktuell information om kontaktpersoner får klubbarna möjlighet att utbyta information och erfarenheter.

 

Kontakta oss:

Sekreterare: Marianne Levander sekr(a)skbf.or

Webb: Anders Sakariassen webb(a)skbf.org

(byt ut (a) mot @)

 

 

 

SKBF är medlem i SBU,

riksorganisation för 840 båtklubbar

 

Svenska Båtunionen, SBU, är riksorganisation för landets båtklubbar. Av totalt cirka 1 000 båtklubbar är ca 900 medlemmar i SBU via 24 regionala båtförbund. Totalt har SBU 170 000 medlemmar. Tillsammans med sina familjemedlemmar innebär det att SBU företräder långt över 500 000 båtmänniskor i Sverige.

Copyright Anders Sakariassen webb@skbf.org