SKBF Funktionärer

Copyright Anders Sakariassen webb@skbf.org

Funktionärer (byt (a) mot @ i mailadressen)

 

Ordförande Roger Ekdahl, ordf(a)skbf.org

 

Sekreterare Marianne Levander, sekr(a)skbf.org

 

Kassör Mauritz Högberg kass(a)skbf.org

 

Försäkring Roger Ekdahl

 

Data Anders Sakariassen webb(a)skbf.org

 

Miljö Jan Karlsson miljo(a)skbf.org

 

Ledamot Sven-Erik Hult leda1(a)skbf.org

 

Ledamot Leif Andersson leda2(a)skbf.org

 

Ledamot Johan Sporre, leda3(a)skbf.org