SKBF Funktionärer

Copyright Anders Sakariassen webb@skbf.org

Funktionärer

 

Ordförande Ulf Rönnqvist ulf.ronnqvist@live.se

 

Sekreterare Berit Hjelm berit.e.hjelm@gmail.com

 

Kassör Mauritz Högberg mauritz.hogberg@gmail.com

 

Besiktning Vakant

 

Försäkring Roger Ekdahl rogertp35@gmail.com

 

Data Anders Sakariassen webb@skbf.org

 

Miljö Jan Karlsson jan.karlsson@oxhamn.se

 

Ledamot Sven-Erik Hult svenerik.hult@gmail.com

 

Ledamot Leif Andersson leffe.ormgas@hotmail.com