Startsida

Funktionärer

Karta

Protokoll

Startsida

Vad gör förbundet?

Förbundets uppgift är att tillvarata Dina och Dina klubbkamraters intressen i båtlivsfrågor gentemot till exempel kommuner, landsting, försäkringsbolag, riksdag och regering med flera.

Uppdragsgivare är 28 båtklubbar i Södermanland, de flesta av naturliga skäl längs Södermanlandskusten.

En viktig uppgift för förbundet är också att vara en länk mellan klubbarna. Genom att tillhandahålla aktuell information om kontaktpersoner får klubbarna möjlighet att utbyta information och erfarenheter.

 

SKBF är medlem i SBU, riksorganisation för

840 båtklubbar

Svenska Båtunionen, SBU, är riksorganisation för landets båtklubbar. Av totalt cirka 1 000 båtklubbar är 840 medlemmar i SBU via regionala båtförbund. Totalt har SBU 140 000 medlemmar. Tillsammans med sina familjemedlemmar innebär det att SBU företräder långt över 500 000 båtmänniskor i Sverige.

Södermanlandskustens Båtförbund

Sidan uppdaterad: 170203

Webb: Anders Sakariassen

Kontakta oss:

Externa länkar:

Sekreterare: Berit Hjelm

Klubbfunktionärer